FOSENNETTVERKET

Lærende nettverk for skolene på Fosen

I 2016 startet vi opp et felles lærende nettverk mellom alle 19 skolene på Fosen. Styret for nettverket består av medlemmene i OFO. Styret har vedtatt en plan som gjelder for nettverket for perioden 2019 -2021.

Hovedtema for nettverket er læringsmiljø med et ekstra fokus på relasjonskompetanse. I tillegg fokuserer vi på felles utvikling av kommunenes og skolenes kultur og struktur for læring.

I august hvert år arrangeres det en felles fagdag for alle ansatte i skolene på Fosen som er tett koblet til arbeid i Fosennettverket. 

Første dialogkonferanse ble gjennomført i mars 2016. Etter planen skal det gjennomføres en dialogkonferanse pr. semester.

Plan for Fosennettverket 2019 – 2021

Se film om Fosennettverket her: