Om oss

Fosenregionen interkommunalt politisk råd (IKPR) er et interkommunalt samarbeidsorgan for de fire kommunene; Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.

Fosenregionen IKPR samarbeider på tvers av kommunegrensene om forskjellige samarbeidsordninger og tjenester for innbyggerne. Gjennom denne samhandlingen ønsker kommunene å øke kvaliteten på tjenestene, styrke regionen, effektivisere økonomien og være felles pådrivere for større utviklingsoppgaver.

Rådet for Fosenregionen skal ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap. På nettsiden vår kan du finne mer om hvordan vi har organisert dette arbeidet.

Det bor omtrent 25.000 innbyggere i Fosenregionen.

Næringsstrukturen er bygget omkring landbruk, havbruk, forsvaret, industri, fiske og fornybar energi. Samferdsel er sentralt tema for Fosenregionen som er en halvøy med flere fjordkryssinger, flyrute og et transportkrevende bo- og arbeidsmarked.