Fosenregionen

Våre utviklingsprosjekter

Kompetanseforum Fosen

Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen.

Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR. Deltakerne er utdanningstilbydere som NTNU Videre, Nord Universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, alle VGS på Fosen og tilhørende ressurssenter, samt opplæringskontor. Andre deltakere fra etterspørselssiden er Nav, LO og regionale næringsaktører.

Kontaktpersoner

Matregion Fosen

Fosenregionen har utrolig mye å by på, med hav, fjord, fjell og land har vi allerede i dag en stor matproduksjon i både grønn og blå sektor. Hovedmålet for utviklingsprosjektet Matregion Fosen er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalmat fra Fosen.

Kontaktpersoner

Autoship Fosen

Autoship Fosen er et forskningsprosjekt med mål om å etablere regional kompetanse på marin autonom teknologi. Fosenregionen finansierer sammen med forskningsrådet en offentlig doktorgradsstilling på fire år i samhandling med TrollLabs NTNU og professor Martin Steinert. Prosjektet skal være en teknologidemonstrator for regionen, med fokus på transport og industri. Eirik Hovstein fra Maritim Robotics er faglig veileder.

Kontaktpersoner

Fosenregionen

Kontakt oss

Torun er utviklingsleder for Fosenregionen og jobber med regional samfunnsutvikling.

Kontakt Torun

Torun er utviklingsleder for Fosenregionen og jobber med regional samfunnsutvikling.

Kontakt Bjørn Erik

Bjørn Erik Vangen er prosjektleder for Matregion Fosen.

Kontakt Kim

Kim Alexander Christensen er Doktorgradskandidat og Prosjektleder for Autoship Fosen.