Kommunedirektørforum

Kjetil Mjøsund, leder kommunedirektørforum

Kommunedirektør Indre Fosen kommune

Grete Haraldsdatter Haugdal

Kommunedirektør Osen kommune

Per Ola Johansen, nestleder kommunedirektørforum

Rådmann Åfjord kommune

Marit Knutshaug Ervik

Kommunedirektør Ørland kommune

Kommunedirektørforum består av rådmenn/kommunedirektører i Fosenregionen, og utviklingsleder i Fosenregionen IKPR har møte og talerett.

Kommunedirektørforum diskuterer strategiske og operative spørsmål for regionen og gir råd til Rådets politiske ledelse. Forumet drøfter og beslutter administrative saker av felles interesse for medlemskommunene, det etablerte tjenestesamarbeidet og eventuelle utredninger for nye samarbeid for Fosenregionen. Videre kan forumet opprette fagnettverk innenfor de ulike fagområdene, og fremmer saker til Rådet.