Utviklingsveileder

De 4 kommunene i Fosenregionen samarbeider på flere områder innen oppvekst og utdanningsområdet. Utviklingsveilederen koordinerer arbeidet.

Oppdragsgiver for utviklingsveilederen er kompetansenettverkene for barnehage og skole, som er nettverk bestående av oppvekstansvarlige i kommunene. Utviklingsveilederen er tilsatt i 100% stilling og har kontorsted i vertskommunen Åfjord. 

Utviklingsveilederen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekstområdet.

Eksempler på samarbeidsområder er:

  • Ekstern skolevurdering – DEKOM
  • Lokalt gitt muntlig eksamen
  • Fosennettverket – et lærende nettverk for alle skoler -DEKOM
  • Nettverk for begynneropplæring – DEKOM
  • NY som lærer på Fosen (Nyutdannede barnehage-og grunnskolelærere)
  • BAKOM (barnehagebasert kompetanseutvikling) –  REKOM
  • Tilsyn med barnehagene
  • Regionale etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler

Fosenregionen

Kontakt oss

Gøril Dønheim-Nilsen