Samarbeidsordninger for kommunene i Fosenregionen

Fosen barneverntjeneste

Fosen barneverntjeneste er en tjeneste for alle kommunene i Fosenregionen: Osen,  Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Les evalueringen av Fosen barneverntjeneste fra 2018, her.

Fosen brann og redningstjeneste

Fosen brann og redningstjeneste er et interkommunalt selskap der Ørland og Åfjord samarbeider om brann-, redning- og feiertjeneste.

Fosen brann og redningstjeneste har beredskap som utgjøres av omlag 80 brannmannskaper, fordelt på 8 brannstasjoner.

Fosen IKT

Fosen IKT er felles IKT-senter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene. 

Kontakt: 48 11 49 99

Fosen inkasso

Fosen inkasso er et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte, forfalte pengekrav for  kommunene på Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord.

 

Fosen Lønn

Fosen Lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen. Kontoret har ansvar for utlønning til kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. I tillegg tilhørende firma og kirkelige fellesråd.

Fosen Regnskap

Fosen Regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen. Fosen regnskap fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Fosen Helse IKS

Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 3 kommuner i Fosenregionen: Indre Fosen,  Ørland og Åfjord. 

Fosen Helse IKS utvikler og drifter de tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene. Mange av slike tjenester krever spesialisert kompetanse.

 

 

Fosen Renovasjon IKS

Fosen Renovasjon er et interkommunalt renovasjonssekslap for kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. 

Fosen Renovasjon IKS driver med avfallshåndtering for privatkunder og bedrifter. Fosen Renovasjon kan ta seg av husholdningsavfall, hytterenovasjon, slamtømming og næringsavfall. 

 

 

 

Utviklingsveileder

Utviklingsveilederen Gøril Dønheim-Nilsen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekst og utdanningsområdet.

 

 

FosenGIS

FosenGIS (geografiske informasjonssystem) er et teknisk samarbeid blant kommunen i Fosenregionen om en innsynsløsning- og en forvaltningsløsning for kartdata.

 

TalentLab Fosen

Fosen regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen. Fosen regnskap fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Hoved virkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Fosen Lønn

Fosen lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen. Kontoret har ansvar for utlønning til kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. I tillegg tilhørende firma og kirkelige fellesråd.

Fosen Regnskap

Fosen regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen. Fosen regnskap fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Fosen Inkasso

Fosen inkasso er et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte, forfalte pengekrav for 4 kommuner på Fosen. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord er med i samarbeidet, og vertskommune er Indre Fosen.

Fosen IKT

Fosen IKT er felles IKT-senter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene.

Kontakt; 48 11 49 99

Brann og redningstjeneste

Fosen brann og redningstjeneste er et interkommunalt selskap der Ørland og Åfjord samarbeider om brann-, redning- og feiertjeneste.

Fosen brann og redningstjeneste har beredskap som utgjøres av omlag 80 brannmannskaper, fordelt på 8 brannstasjoner.

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Hoved virkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Fosen Helse IKS

Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 3 kommuner i Fosenregionen: Indre Fosen,  Ørland og Åfjord. 

Fosen Helse IKS utvikler og drifter de tjenester som eierkommunene eller helseforetaket foretrekker å yte gjennom selskapet. Dette er tjenester som er krevende for små kommuner å ivareta alene. Mange av slike tjenester krever spesialisert kompetanse.

Fosen barneverntjeneste

Fosen barneverntjeneste er en tjeneste for alle kommunene i Fosenregionen: Osen,  Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.


Les evalueringen av Fosen barneverntjeneste fra 2018, her.

 

Utviklingsveileder

Utviklingsveilederen Gøril Dønheim-Nilsen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekst og utdanningsområdet.

Oversikt

I dette heftet finner du en bladbar versjon av en oversikt som ble laget over samarbeidsordningene i 2020. 

I den finner du informasjon om hva alle samarbeidsordningene jobber med og statistikk til disse.