Samarbeidsordninger

Samarbeidsordninger for kommunene i Fosenregionen

Fosen Lønn

Fosen Lønn er felles lønningskontor for kommunene på Fosen. Kontoret har ansvar for utlønning til kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. I tillegg tilhørende firma og kirkelige fellesråd.

Fosen Regnskap

Fosen Regnskap er et interkommunalt samarbeid om økonomitjenester på Fosen. Fosen regnskap fører regnskap og er fakturamottak for 4 kommuner, samt kirkelige fellesråd, kommunale KF, IKS og AS.

Fosen Inkasso

Fosen Inkasso er et regionalt samarbeid om innfordring av ubetalte, forfalte pengekrav for 4 kommuner på Fosen. Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord er med i samarbeidet, og vertskommune er Indre Fosen.

Fosen IKT

Fosen IKT er felles IKT-senter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene.

Kontakt; 48 11 49 99

Brann og redningstjeneste

Fosen brann og redningstjeneste er et interkommunalt selskap der Ørland og Åfjord samarbeider om brann-, redning- og feiertjeneste.

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap. Hoved virkeområde er kommunene, men vi har et betydelig antall andre selskaper.

Fosen Helse IKS

Fosen Helse er et interkommunalt selskap med 3 kommuner i Fosenregionen: Indre Fosen, Ørland og Åfjord.

Fosen barneverntjeneste

Fosen barneverntjeneste er en tjeneste for alle kommunene i Fosenregionen: Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Utviklingsveileder

Utviklingsveilederen Gøril Dønheim-Nilsen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekst og utdanningsområdet.

Fosen Renovasjon IKS

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Indre Fosen, Ørland og Åfjord. Vi leverer tjenester til innbyggere og bedrifter innen renovasjon og slam.

Fosenregionen

Oversikt

I dette heftet finner du en bladbar versjon av en oversikt som ble laget over samarbeidsordningene i 2020.

I den finner du informasjon om hva alle samarbeidsordningene jobber med og statistikk til disse.

Fosenregionen

Kontakt oss

Torun er utviklingsleder for Fosenregionen og jobber med regional samfunnsutvikling.