Rådet

Rådsmedlemmer 2023 - 2027

Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet i Fosenregionen.

Fosenregionen interkommunalt politisk råd (IKPR)

Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og fronte de viktigste sakene som angår Fosenregionen. Rådet skal være en aktiv på regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling og et bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige styringsorgan.

Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens § 18-1. Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.

Indre Fosen kommune

Oskar Småvik (H), ordfører
Raymond Balstad (Sp), varaordfører
Ivar Rostad (Kl)

Osen kommune

Håvard Strand (KLO), ordfører
Astrid Jakobsen (Sp), varaordfører
Kristian Momyr (Ap)

Ørland kommune

Hallgeir Grøntvedt (Sp), ordfører
Mona Sjøli (H), varaordfører
Ogne Undertun (Ap)

Åfjord kommune

Erling Iversen (Sp), ordfører
Kaja Hovde Bye (Ap), varaordfører
Einar Eian (H)

Tillitsvalgte

Ann-Berit Nervik, Fagforbundet.