Autoship Fosen

Autoship Fosen er et forskningsprosjekt med mål om å skape regional kompetanse på marin autonom teknologi. Fosenregionen IKPR finansierer sammen med foskningsrådet en offentlig doktorgradsstilling på fire år i samhandling med TrollLabs NTNU og professor Martin Steinert. Prosjektet skal være en teknologidemonstrator for regionen, med fokus på transport og industri. Eirik Hovstein fra Maritim Robotics er faglig veileder.

Våre delprosjekter

Om Autoship Fosen

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med en liten befolkning og en stor kystlinje. Dette gjør regionen til en ideell kandidat for disse nye mulighetene. Det gjenstår fortsatt mye forskning før teknologien kan realiseres. Dette prosjektet vil forske på relevante temaer, og skal fungere som en teknologidemonstrator.  Målet er å bidra til å starte spennende og relevante oppfølgingsprosjekter som godter hele Fosenregionen.

Kim Alexander Christensen gjennomfører prosjektet, han er i dag ansatt som doktorgradskandidat og prosjektleder i Autoship Fosen.

Fosenregionen

Kontakt oss

Kim Alexander Christensen er Doktorgradskandidat og Prosjektleder for Autoship Fosen.