Kompetanseforum

Møter i Kompetanseforum Fosen

2024

19.10.2022 Møtereferat og  presentasjoner

15.03.2022 Møtereferat og presentasjoner

09.11.2021 Møtereferat og presentasjoner

01.02.2021 Møtereferat og Presentasjoner

Rådsmøter 2020

01.09.2020 Møtereferat og Presentasjoner

På Rådsmøte 12.06.2020 vedtok Fosenregionen IKPR å opprette Kompetanseforum Fosen.

Rådets vedtak:
1. Rådet beslutter å opprette «Kompetanseforum Fosen» i henhold til beskrevet mandat og tar ansvar for å drifte forumet.
2. Kompetanseforum Fosen skal fungere som innspill- og samarbeidsforum for Kompetanseforum Trøndelag.
3. Forslag fra tillitsvalgte om å ta inn LO som deltaker i Kompetanseforum Fosen imøtekommes.

1. september 2020 ble Kompetanseforum Fosen etablert, og det første møtet ble avholdt. Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen.

Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR. Deltakerne er utdanningstilbydere som NTNU Videre, Nord Universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, alle VGS på Fosen og tilhørende ressurssenter, samt opplæringskontor. Andre deltakere fra etterspørselssiden er Nav, LO og regionale næringsaktører.