Nettverk begynneropplæring

Nettverket for begynneropplæring ble etablert i 2020 som et av Fosenregionens tiltak innenfor Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM). Det er Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU som har det faglige ansvaret for nettverket. Planen gjelder i første omgang for perioden 2020 – 2023. 

Målet for nettverksarbeidet er at lærere og skoleledere skal utvikle forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning. Denne forståelsen skal omsettes til god praksis i klasserommene, slik at elevene får tilpasset opplæring og kan oppleve mestring og motivasjon.

Se Plan for nettverket her.

Les mer om begynneropplæring i Trøndelag her.

Se film om prosjektet Tidlig innsats i begynner opplæring her.

Første samling ble gjennomført 16. september 2020.

Innhold i første samling:

 1. Forventinger til nettverksarbeidet, både fra deltakerne og Skrive- og Matematikksenteret 
 2. Ny læreplan (LK20)
 3. Utforskende undervisning – lek og læring i matematikk
 4. Bygge på elevenes tenkning
 5. Bokstavlæring og lekende tilnærming til skriftspråket 

Presentasjon matematikk

Presentasjon bokstavinnlæring og skriving

Mellomarbeid – observasjonsskjema

Samling 2 ble gjennomført den 31. august 2021 i Bojersalen på Åsly skole i Rissa. Vi startet med erfaringsdeling etter mellomarbeid om elevenes regnestrategier som vi hadde fått av Matematikksenteret på samling 1. 

Deretter tok Skrivesenteret over og brukte dagen på å lede oss gjennom tema knyttet til at elevene skal oppleve meningsfull skrive- og leseopplæring. 

Dokumenter fra samlingen: 

Invitasjon  til nettverkssamling 2

Observasjonsskjema mellomarbeid

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Forberedelse før samling 2

Meningsfylt skrive- og leseopplæring, powerpoint Iris Hansson Myran

Samling 3 ble gjennomført mandag 22. november 2021 i Bjugn kulturhus ved Fosen videregående skole. 

Deltakerne startet samlingen med erfaringsdele mellomarbeidet om å planlegge for skriving i begynneropplæringen. De ble deretter presentert for nye verktøy for planlegging av å skrive en fortelling. Matematikksenteret hadde ansvar for hovedinnholdet i samlinga, og fokuserte på representasjoner i begynneropplæringen i matematikk. 

Dokumenter til forberedelse før samlingen:

Invitasjon til samlingen

Å planlegge skriving

Skriving fra første skoledag

Representasjoner i matematikk

 

Presentasjoner og dokumenter brukt i samlingen:

Presentasjon Skrivesenteret 

Planleggingsskjema fortelling

Planleggingsskjema 2 fortelling

Husmal fortelling 

Fortelling: Det skumle huset på haugen

Presentasjon Matematikksenteret (inkl. mellomarbeid)

Samling 4 ble gjennomført fredag 11. mars 2022 på Ørland kultursenter.

Samlinga starta med erfaringsdeling etter mellomarbeid hvor deltakerne hadde prøvd ut oppgaver fra nettressursen  mattelist.no. 

Deretter fikk deltakerne input fra Skrivesenteret om å bygge stillas rundt elevenes læring:

 • Hvordan støtte elevene når de skriver?
 • Veiledet læring
 • Litteratur som ramme for skriving

Presentasjoner brukt i samlingen:

Matematikksenterets presentasjon

Skrivesenterets presentasjon med mellomarbeid til neste samling

Samling 5 ble gjennomført 5. oktober på Å aktivitetshus i Åfjord. 

Innhold på femte samling:
 • Erfaringsutveksling: Billedbok som inspirasjon og ramme for skriving
 • Funksjonell skriving – erfaringer fra FUS-prosjektet
 • Den matematiske samtalen
 • Tilpasset opplæring
 • Spill i matematikkundervisningen

      

Dokumenter fra samlingen: 

Invitasjon til samlingen

Erfaringsdeling etter mellomarbeid

Presentasjon Skrivesenteret

Presentasjon Matematikksenteret