Samarbeidsområder skole

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskolene i Fosenregionen

Den desentraliserte ordningen skal bidra til at alle kommuner gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. I Fosenregionen samarbeider de 4 kommunene om denne ordningen, og danner Kompetansenettverk Fosen. De to private skolene i Fosenregionen er også med i vårt kompetansenettverk.

Statsforvalteren, kommunene, lokal UH (universitets eller høgskoler) og andre relevante aktører skal samarbeide for kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Staten overfører penger til kommunene via Statsforvalteren slik at kommunene selv kan prioritere hvilke områder de trenger kompetanseutviklingstiltak.

Les mer om arbeid med DEKOM i Fosenregionen her: 

 
 

I desember 2020 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse for alle lærere i Fosenregionen med fokus på tiltak vi har igangsatt innenfor DEKOM, samt på lærernes opplevelse av eget behov for kompetanseheving. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med NTNU. 

Rapport Skoleutvikling i Fosenregionen.

Fosennettverket

Muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen i Fosenregionen

Ansvar for gjennomføring av lokalt gitt eksamen er lagt på skoleeier, dvs. kommunen for grunnskolens vedkommende. I Fosenregionen har kommunene valgt å samarbeide om gjennomføringen av lokalt gitt eksamen. Samarbeidet innebærer at kommunene får disponere eksterne sensorer fra nabokommunene i gjennomføring av muntlig eksamen ved egne skoler, samt felles kompetanseutvikling av interne og eksterne sensorer på årlige regionale samlingsdager.
Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Fosenregionen. Disse retningslinjene er forpliktende for alle skoler på Fosen.

Se Reglement for lokalt gitt eksamen i Fosenregionen her.

Datoer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Fosenregionen 2024:
6. og 7. juni for kommunene Åfjord og Ørland
12. og 13. juni for kommunene Indre Fosen og Osen 

Ny som lærer?

Kommunene i Fosenregionen har en felles overbygning for oppfølging av nyutdannede grunnskolelærere i samarbeid med NTNU.

Last ned Plan for oppfølging av nyutdannede lærere her.

Ekstern skolevurdering

Nettverk begynneropplæring

Fosenregionen

Kontakt oss

Gøril Dønheim-Nilsen