Autonom Varetransport

Denne prototypen ble vist på Fosenregionens stand under AquaNor 2021. Den viser en enkel illustrasjon av hvordan autonom vareleveranse kan fungere, hvor en robotarm losser varer uten mennesker tilstede. Videoen under er filmet i samarbeid med Thomas Borgan fra Kraft Bodega

Vi har et større prosjekt sammen med Maritime Robotics som går ut på å starte et pilotprosjekt for varetransport over fjorden mellom Trondheim og Vanvikan (og andre steder på Fosen).

Del: