Autonom Varetransport

Denne prototypen ble vist på Fosenregionens stand under AquaNor 2021. Den viser en enkel illustrasjon av hvordan autonom vareleveranse kan fungere, hvor en robotarm losser varer uten mennesker tilstede. Videoen under er filmet i samarbeid med Thomas Borgan fra Kraft Bodega.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email