Autoship Fosen

Autoship Fosen er et forskningsprosjekt med mål om å skape regional kompetanse på marin autonom teknologi. Fosenregionen IKPR finansierer sammen med foskningsrådet en offentlig doktorgradsstilling på fire år i samhandling med TrollLabs NTNU og professor Martin Steinert. Prosjektet skal være en teknologidemonstrator for regionen, med fokus på transport og industri. Eirik Hovstein fra Maritim Robotics er faglig veileder.

Prosjekter

Om Autoship Fosen

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med en liten befolkning og en stor kystlinje. Dette gjør regionen til en ideell kandidat for disse nye mulighetene. Det gjenstår fortsatt mye forskning før teknologien kan realiseres. Dette prosjektet vil forske på relevante temaer, og skal fungere som en teknologidemonstrator.  Målet er å bidra til å starte spennende og relevante oppfølgingsprosjekter som godter hele Fosenregionen.

Kim Alexander Christensen gjennomfører prosjektet, han er i dag ansatt som doktorgradskandidat og prosjektleder i Autoship Fosen.

Doktorgradskandidat og Prosjektleder

Kim Alexander Christensen

Prosjektfremgang

Prosjektet har en varighet på fire år, hvor arbeidet kan deles grovt inn i to kategorier: research og implementering. Hovedfokuset i første halvdel av prosjektet er på research. Dette innebærer blant annet bygging og testing av prototyper for å tilegne seg nødvendig ekspertise. Hovedfokus i andre halvdel av prosjektet er testing og implementering med samarbeidspartnere i regionen.

En grov inndeling ser slik ut:

2021: Oppstart og research

2022: Research og testing

2023: Research og testing i regionen sammen med lokale samarbeidspartnere.

2024: Testing og implementering i regionen, bidra til oppfølgingsprosjekter.

Media

Kim er stipendiat for realisere fremtidsvisjonen: – Familien som bor på øya skal også få levert varer hver dag

Vekker oppsikt med selvgående båt: – Blir sett på med interesse