Ekstern barnehagevurdering

Kommunene på Fosen startet høsten 2019 opp ekstern barnehagevurdering. I dette første året gjennomføres et pilotprosjekt som er koblet til REKOM. De eksterne vurderingene gjennomføres i samarbeid med Dronning Maud Minnes høgskole (DMMH). Vurdererparene er satt sammen av en pedagog fra en av barnehagene på Fosen og en fagperson fra DMMH.

Pilotprosjektet innebærer også at barnehagen som mottar vurdering også vil få veiledning av fagpersonen fra DMMH i 1,5 år etter at vurderingen er gjort.

Plan for pilotprosjektet Ekstern barnehagevurdering og veiledning, 2019 – 2021

Fosenregionen

Kontakt oss

Gøril Dønheim-Nilsen