Matregion Fosen 2021 – 2023

 

 

Fosenregionen har utrolig mye å by på, med hav, fjord, fjell og land har vi allerede i dag en stor matproduksjon i både grønn og blå sektor. 

Bjørn Erik Vangen er prosjektleder for det 3-årige prosjektet «Matregion Fosen» som kommunene i Foseregionen startet opp i 2021. Vangen er utdannet kokk og har et stort engasjement for lokalprodusert mat, og Fosenregionen er glade for å ha fått han med på laget i «Team Fosen». 

Hovedmålet for prosjektet er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalprodusert mat fra Fosen. 

Prosjektet skal:

  • Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, gjennom økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne for matprodusenter i Fosenregionen  
  • Etablere og drifte fagnettverk som jobber sammen mot felles mål  
  • Identifisere og mobilisere produsentenes behov  
  • Tilrettelegge for økt samarbeid mellom aktørene

 

Denne satsingen er i tilknytning til at Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy for 2022 og i samhandling med Trøndelag fylkeskommune, Oi! Trøndersk mat og Visit Trondheim. Fosenregionen skal ta del i dette som handler om å definere hva maten betyr for oss som region, hva har vi, hva mangler vi og hvordan kan flere bli kjent med oss som attraktiv region for matopplevelser? Vi har allerede etablert fagnettverk for institusjonskokker i Fosenregionen etter stort pådriv fra Bjørn Erik Vangen, som er institusjonskokk i Indre Fosen kommune. Videre vil vi arbeide med nettverk for lokalmatprodusenter i Fosenregionen.  

Les mer her: https://www.matriketmidt.no/prosjekter/european-region-of-gastronomy/

Prosjektlederens sammendrag

European Region of Gastronomy (ERG) en tittel tildelt en europeisk region hvert år av International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT). Denne tittelen tildeles regioner som har vist en betydelig innsats for å fremme gastronomi, kultur og bærekraftig turisme. Formålet med European Region of Gastronomy programmet var å fremme regionale matkulturer, styrke samfunn gjennom mat og bidra til bærekraftig utvikling innen matsektoren.

Trondheim og Trøndelag European Region of Gastronomy 2022

De fire målene for Trondheim og Trøndelag, har også vært de overordnede målene for Matregion Fosen. Fosenregionen har bidratt til en rekke kulinariske arrangementer i løpet av året for å fremme regionens matarv. Her har vi inkludert Trøndersk Matfestival, workshops, seminarer, og kunst- og kulturarrangementer som er relatert til mat. Bærekraftig utvikling gjennom og oppmuntre aktørene til å ta vare på miljøet og fremme lokale, bærekraftige mattradisjoner har vært et viktig mål gjennom hele prosjektet. Dette har inkludert tiltak som å fremme kortreist mat, redusere matsvinn og støtte lokale bønder og produsenter.

Økt bevisstheten om den kulturelle og økonomiske betydningen av mat i regionen, og gitt dem muligheten til å markedsføre seg som matdestinasjoner for turister. Prosjektet har også hatt som mål å styrke samarbeidet i og mellom regioner, og bidratt til kunnskapsutveksling innen gastronomi og kultur.

Prosjektet Matregion Fosen har innenfor rammene av European Region of Gastronomy- initiativet og hovedprosjektet for Trondheim og Trøndelag benyttet muligheten til å fremheve Fosenregionen sin egen matkultur og identitet.

Matregion Fosen har hele veien hatt sitt hovedfokus i prosessene rundt alle aktivitetene. Det er her vi har lyktes best i prosjektet. Det er utrolig hvor givende det er når vi får samlet aktørene ved samme bord.

Vi har skapt grunnlag for nyetableringer som Lokalmat Fosen SA som består av 22 lokalmatprodusenter. Det er åpnet en rekke med lokalmatutsalg. Etablering av fruktnettverk med mer. Matregion Fosen har bidratt til et førtitalls aktiviteter gjennom ERG-året.

Fosenregionen gjennom Matregion Fosen sto også for søknaden på regionale utviklingsmidler forbindelse med Menymessa. Dette ble et samarbeid med Trondheimsregionen hvor vi lyktes med å skape en arena for lokalmatprodusentene, for å nevne noe.

Del: