Støtte til kompetanseheving gjennom BIO Trøndelag 2022

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2022 kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov. I 2022 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Støtteordningen prioriterer:
-Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi.
-Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter.

Statens kompensasjonsordning for bedrifter

Det er avklart at BIO tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning i den statlige kompensasjonsordningen. Les mer om denne her:  https://www.kompensasjonsordning.no/

Se mer på https://www.trondelagfylke.no/bio for søknadsskjema og søkevilkår for din virksomhet.

Del: