Støtte til kompetanseheving gjennom BIO Trøndelag 2021

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Gjennom ordningen BIO Trøndelag 2021 kan småbedrifter og enkeltpersonforetak søke om støtte til kompetanseheving for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen. I 2021 prioriteres bransjer innenfor verdiskapingsstrategien som er spesielt rammet av koronasituasjonen. Eksempler på slike bransjer er opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et kompetansetiltak for både små, mellomstore og store bedrifter i Trøndelag. Ordningen har ulike vilkår for små og store bedrifter.

Kompensasjonsordningen

På grunn av uklarheter rundt retningslinjer for kompensasjonsordningen er det avklart at BIO-tilskudd ikke inngår i beregningsgrunnlaget for omsetning. Tilskuddet skal ikke regnes som inntekt, og skal derfor ikke avkortes. Les mer om dette på https://kompensasjonsordning.no/avklaringer.

Se mer på https://www.trondelagfylke.no/bio for søknadsskjema og søkevilkår for din virksomhet.

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email