Matregion Fosen 2.0

Hovedmålene

Måltidsstrategi

Visjon - Måltid mer enn mat

Resultatmål

  • Felles måltidsstrategi for Fosen, inkludert matopplevelser i reiseliv, lokalmat i det offentlige, og økt lokal matproduksjon
  • Helhetlig matsystem som dyrker mangfold og matidentitet, og skaper måltidsglede gjennom hele livet, samtidig som det brukes som attraksjon.
  • Politiske strukturer, bindende innkjøpsavtaler, og etablere lokal infrastruktur gjennom et bærekraftig matsystem (MatHub).

Komplett bærekraftig matsystem

Et komplett bærekraftig matsystem er et system som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn for å sikre tilstrekkelig og næringsrik matproduksjon uten å påvirke fremtidige generasjoners evne til å møte sine behov.

Matberedskap

Matberedskap refererer til en nasjons eller en regions evne til å opprettholde tilstrekkelig og trygg tilgang til mat i tilfelle av krise eller nødsituasjoner. Dette kan inkludere naturkatastrofer som flom, tørke eller jordskjelv, politiske uroligheter, krig, pandemier eller andre hendelser som kan forstyrre forsyningskjeden for mat.

Rekruttering til matfagene

Rekruttering til matfagene bidrar til videreføring av norsk mat og måltidskultur.

Matfagene, som inkluderer matproduksjon, matvitenskap, ernæring, og mattrygghet, utgjør kjernen i matproduksjonen og -fordelingen. Å sikre tilstrekkelig rekruttering til disse fagområdene bidrar til å opprettholde kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å håndtere matkriser og sikre matberedskap.

Omtale og aktiviteter

Fosenregionen

Kontakt oss

Bjørn Erik Vangen er prosjektleder for Matregion Fosen.

Del: