Har partneren din fått seg ny jobb på Fosen? 
Gjennom tiltaket «Jobb for 2» kan vi tilby å vise deg jobbmulighetene på Fosen!

Når din samlivspartner flytter til et nytt arbeidssted, kan det være krevende for deg som medflytter å bli med på flyttelasset uten en jobb å reise til. Er du nysgjerrig på hvilke karrieremuligheter Fosen kan by på? Jobb for 2 er først og fremst et tiltak for deg som er partner, samboer, ektefelle eller kjæreste med noen som allerede jobber eller vil jobbe på Fosen i fremtiden. Kanskje vil dere flytte hit gjennom at en av partene har jobb i forsvaret?

Gjennom samarbeid med bedrifter og arbeidsgivere i Fosenregionen, ønsker tiltaket «Jobb for 2» å legge til rette for at du finner din fremtidige jobb og karriere i  Fosenregionen. Siste program var gjennomført i januar 2022. Vi jobber nå med videreutvikling av konseptet «Jobb for 2» for å aktivt kunne gi et tilbud året rundt fremfor tidsbegrensede program.  

- Jobb for 2 er en gylden mulighet

Før Ragnhild Kvithyll fikk fast jobb i NAV, deltok hun i «Jobb for 2». Der fikk hun gratis coaching og veiledning i jobbsøkerprosessen.

Jobb for 2 tilbyr:

 • en unik mulighet for medflyttere å komme i kontakt med mulige arbeidsgivere
 • «speed dating» og kobling mellom arbeidsgivere og potensielle kandidater
 • individuelt tilpasset samlinger over 4 dager (2 x 2 dager)
 • blant annet kompetansehevende tiltak for jobbsøking og individuell coaching gjennom Manpower
 • informasjon om jobbmuligheter hos bedrifter og arbeidsliv i Fosenregionen.

Det er for tiden ingen aktive program innenfor «Jobb for 2» vi jobber med konseptutviklingen, i mellomtiden kan du melde din interesse for deltakelse så vil vi kontakte deg. 

Programmets innhold:

Introduksjon, bevisstgjøring & kartlegging

 • Bevisstgjøring: hva ønsker du og hva vil du tilby?
 • Interesseområder/jobbpreferanser
 • Sterke sider, verdier og drivere

Personlig merkevare & CV (+linkedin)

 • Bevisstgjøring av personlige merkevare
 • Viktige elementer i CV
 • Gode eksempler (format/design/layout)
 • Bruk av Linkedin og sosiale medier i markedsarbeidet
 • Møt din personlige karrierecoach og rådgiver som følger deg i programmet
 • I samarbeird legge en plan for videre karriere
 • Bedrifter innen ulike bransjer presenterer seg
 • Å bo og leve på fosen også utenom arbeidstiden

Markedsstrategi & søknad (+Linkedin)

 • Hvordan fungerer arbeidsmarkedet?
 • Åpent- og skjult arbeidsmarked
 • Utvikle gode markedsstrategier
 • Nettverk

Søknad

 • Hva er en god søknad?
 • Tilpassede søknader
 • Hva bør en fokusere på og hva skal en helst ikke ta med

Intervju trening

 • Bli trygg i intervjusituasjonen

Meld din interesse her;

Trenger din bedrift nye medarbeidere? Bli med på Jobb for 2 på Fosen hvor du kan møte kandidater.

Mange bedrifter rapporterer at de ikke får tak i de riktige «brikkene» når de lyser ut stillinger. Gjennom «Jobb for 2» får bedrifter i Fosenregionen mulighet til å møte kompetente tilflyttere gjennom «speed dating».

Har din bedrift ansatte som pendler til jobb i Fosenregionen? Eller kanskje har den ansatte flyttet, eller planlagt å flytte, til Fosen? Dersom samboere og ektefeller ikke finner jobb på Fosen, eller velger å bli værende hjemme, risikerer næringslivet at kompetente ansatte sier opp.

For bedrifter kan dette bli kostbart i et krevende arbeidsmarked. Det er lettere å beholde eksisterende kompetanse, enn å ansette nye.

Bli med på samarbeidet

Jobb for 2 inviterer arbeidsgivere og næringslivet i Fosenregionen om å blir med på samarbeidet, for å styrke Fosen sin attraktivitet som næringsregion og synliggjøre bedriftene og karrieremulighetene på Fosen.

Bedriftenes deltakelse i å synliggjøre tiltaket «Jobb for 2» bidrar til å sikre eksisterende arbeidstakere. Det tilfører ny kompetanse i næringslivet og bidrar til økt tilflytning til Fosenregionen.

Mandag 7.februar 2022 blir det tilrettelagt for presentasjoner og møter mellom utvalgte kandidater og påmeldte bedrifter.

I Jobb for 2 får bedriften din

 • en unik mulighet til å finne «den riktige» medarbeideren gjennom et selektert utvalg kandidater som har gjennomgått karriere- og kompetanseprogram fra Manpower
 • bistand til å rekruttere nye, og beholde eksisterende medarbeidere
 • tilbud om «speed dating»/direkte møter med aktuelle kandidater
 • en arena for synliggjøring av bedriftenes  kompetansebehov

Bedrifter beholder og styrker kompetansen

Gjennom å kartlegge og heve kompetansen til medflyttere, samboere og ektefeller av arbeidstakere på Fosen, ønsker vi gjennom tiltaket Jobb for 2 å:

 • unngå tap av kompetanse gjennom å beholde eksisterende ansatte i bedriftene ved å finne jobbmuligheter for medflyttere, samboere og ektefeller
 • tilføre ny kompetanse gjennom å finne de «riktige» medarbeiderne til bedriftene.  Kartlegging og «speed dating» mellom arbeidsgivere og aktuelle kandidater
 • øke tilflytning; Samboere og ektefeller av pendlere kan lettere velge å bli med til Fosen dersom de får tilbud om spennende karrieremuligheter

Er din bedrift interessert i å være med i Jobb for 2?

Fyll ut dette skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg.