Fosenmøtet 2019

Fosenmøtet er et arrangement i regi av Fosenregionen FOR næringslivet AV og MED næringslivet på Fosen.
Det har nå vært en lang pause for disse møtene grunnet pandemien, så årenen 2020 og 2021 ble det ikke arrangert Fosenmøtet. Det neste møtet arrangeres i 2022. Kontakt utviklingsleder hvis du har spørsmål, eller vil delta på møtet.

Tema på Fosenmøtet i 2019

«KOMPETANSEBEHOV FOR VEKST OG UTVIKLING I FOSENREGIONEN»

Fosenmøtet 2019 er et samarbeid mellom Fosen regionråd, lokalbankene og BDO.
Fosenmøtet ble arrangert den 30. oktober 2019 kl. 09.00 – 16.00 Kulturstua Åfjord


PROGRAM FOSENMØTE 2019

– Åpning ved Rasmus Rohde –

 • Planlagt etablering av Frydenbø Industri
  – Terje Vedeler, divisjonsdirektør Frydenbø Industri
 • «Verdi i vind» skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskapning i Trøndelag knyttet til vindkraft
  – Stian Nilsen, prosjektleder Åfjord Utvikling
 • En suksesshistorie fra en lærlingsbedrift
  – Erlend Langstrand, daglig leder Clean Marine Switchboards
 • Panel med næringsaktører i Fosenregionen
  – Vi samler et panel med deltagere fra Frydenbø Industri, Verdi i Vind og Clean Marine Switchboards
 • Kompetansekartlegging på Fosen
  – Presentasjon av en fersk kartlegging av kompetansebehovet på Fosen ved Torun Bakken, utviklingsleder Fosen Regionråd
 • Morgendagens (forretnings-)helter
  – Rebecca Goodchild, daglig leder for Teige Goodchild, gir deg en innføring i hvem de unge er og råd til hvordan å tolke og forstå dem bedre, slik at også din virksomhet kan bli elsket av de unge.
 • Panel om kompetanse og utdanning
  – Vi samler et panel med Rebecca Goodchild og aktører fra VGS og Fosen regionråd
 • Jobb for to
  – Er dette mulig eller bare honnørord? ved Solveig Finboe, regiondirektør Manpower og Erling Eriksen, senior advisor Fosen Innovasjon
 • Videre utvikling av kampflybasen på Fosen
  – Det gjenstår fem år av utbyggingen på kampflybasen. Olaf Doblaug, direktør Forsvarsbygg kampflybase
 • Panel «Jobb for to»
  – Erfaringene til en «medflytter» til flystasjonen, Christine Nordal Sunde, MOWI. Samt ass. fabrikksjef i MOWI, Trond Fremstad og Erling Eriksen fra Fosen Innovasjon
 • Fosen sett utenfra
  – Perspektivet fra en utflyttet og snart igjen hjemvendt fosning Gunn Kari Hegvik, ny redaktør i Fosna-folket

Middag på Fosen Fjordhotell kl. 16.30, bindende påmelding.
Deltakelse på Fosenmøtet 2019 er gratis, bindende påmelding her.
Registrering og kaffe kl. 08.30, programmet starter kl. 09.00.
Lunsjen består av lokalmat fra Fosenregionen.

Del: