Kompetansekartlegging

Fosenregionen foretok i slutten av 2019 en kompetansekartlegging for Fosen.

Kartleggingen ble gjennomført ved utsendte spørreskjema per e-post, bedriftsbesøk med intervju og lærlingoppfølging i bedrift i flere virksomheter i privat næringsliv.

Kartleggingen tar utgangspunkt i i felles strategisk næringsplan for Fosen 2016-2020 og
har derfor en avgrensning hovedsakelig innenfor følgende bransjer:
– Havbruk
– Fornybar energi
– Opplevelsesnæring
– Eksisterende næringsliv

Målet med kartleggingen er få dypere innsikt i dagens og fremtidens utfordringer,
knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen.

Sluttrapporten er ferdigstilt og du finner den her.

Oppsummering sluttrapport:

Av figur 1 nedenfor ser man at omtrent 59% av lønnstakerne i Fosenregionen jobber innenfor helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, industri og offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring.

Figur 1: Lønnstakere fordelt på bransje i Fosenregionen

Av figur 2 ser man at helse- og sosialtjenester, industri og bygg- og anleggsvirksomhet utmerker seg ved å ha en høy andel sysselsatte som nærmer seg pensjonsalder eller er over pensjonsalder.
Innenfor en 10 årsperiode må det påberegnes at disse må erstattes med nye ansatte.

Figur 2: Antall sysselsatte over 55 år

Del: