Fosenmøtet 2023

Fosenmøtet er et møtested for arbeids og næringsliv på Fosen. Kommunene, gjennom samarbeidet i Fosenregionen, og lokale sparebanker på Fosen går sammen om å invitere deg til Fosenmøtet 2023. 

Et møtested for arbeids- og næringsliv på Fosen

Fosenmøtet 2023 – en møtearena for å treffe andre bedriftsledere i Fosenregionen. Vi setter sammen en program som peker på noen av mulighetene og utfordringene i vår region. Programmet skal gi deg innsikt og noe forsterket kunnskap, i tillegg til å møte andre aktører fra arbeids- og næringsliv på Fosen. I år som i fjor så lager vi korte bedrifts pitcher som gir et innblikk hos dine kolleger, samarbeidspartnere og konkurrenter innen ulike næringer som er knyttet til konferansens tema. God mat og en minikonsert får du også på Fosenmøtet 2023, hvor inngangsbilletten er gratis! Meld deg på til årets viktigste møteplass i Fosenregionen.

Fosenmøtet 2023

Konferansier

Fosenregionen

Torun Bakken

Utviklingsleder for Fosenregionen interkommunalt politisk råd. Tidligere selvstendig næringsdrivende og glødende opptatt av å bidra til å utvikle Fosen United! 

Fosenmøtet 2023

Foredragsholdere

Bygda 2.0

Ingrid Langklopp

Ingrid Langklopp er grunnleggeren og drivkraften bak Bygda 2.0 på Stokkøya. Bygda 2.0 er en allsidig bedrift som fokuserer på omfattende stedsutvikling. Selskapet tilbyr et moderne kontorhotell, jobber aktivt med boligutvikling, driver det allsidige flerbrukslokalet Bygdeboksen som er vert for en rekke kunst- og kulturarrangementer, og står bak den populære håndverksbakeriet Stokkøy Bakeri.

NTNU

Egil Matsen

Egil Matsen er professor i økonomi ved NTNU. Matsen er tidligere visesentralbanksjef med særlig ansvar for SPU og medlem av hovedstyret i Norges Bank.

Han har vært administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning og leder ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Matsen har doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole.

Eika Gruppen

Marianne Groth

Det grønne skiftet setter mange nye krav til bedriftene, men gir også nye muligheter. Endringene treffer oss alle, uansett bransje. Vi får besøk av Marianne Groth, konserndirektør Virksomhetsstyring bank i Eika Gruppen.

Hun har jobbet med bærekraft i Eika siden 2020, og tidligere blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet og på Statsministerens kontor.

Telemarksforskning

Knut Vareide

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). De siste 25 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

Knut Vareide var med i distriktsnæringsutvalget i 2019 og 2020. Siden 2018 har Knut Vareide ledet arbeidet med å digitalisere regionale analyser.

Trøndelag fylkeskommune

Tomas Iver Hallem

Tomas Iver Hallem (Sp) er nyvalgt Fylkesordfører i Trøndelag. Han har lang fartstid i Trøndersk fylkespolitikk hvor han tidligere har kledd politiske verv i Nord-Trøndelag fylkeskommune, og kommer nå fra rollen som Fylkesvaraordfører i et samlet Trøndelag.

NHO Trøndelag

Guro Angell Gimse

Guro Angell Gimse er regiondirektør i NHO Trøndelag. Hun har politisk erfaring fra både kommune, fylkeskommune, Storting og regjering. Som stortingsrepresentant for Høyre har hun sittet i både justis- og næringskomiteen. Fra 2019 til 2020 var hun statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Forsvaret Ørland flystasjon

Martin Tesli

Martin Tesli er stasjonssjef på 132 Luftving ved Ørland flystasjon. 

Forsvaret Ørland flystasjon

Tom Christiansen

Tom Christiansen er sjef for luftvingstaben ved 132 Luftving ved Ørland flystasjon. 

EiendomsMegler 1

Victor Stenumgård

Victor Stenumgård innehar rollene som avdelingsleder, fagansvarlig og eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 i Rissa.

SpareBank 1 SMN Regnskapshuset

Johanna Aaker Lindstad

Johanna Aaker Lindstad er leder i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset og konsernets Gründerøkonom. Hun jobber tett på næringslivet i Midt-Norge, og brenner for at enda flere gründere skal lykkes. Hun er også engasjert i Ungt Entreprenørskap, hvor hun sitter i styret. 

Fosenbrua

Morten Warankov

Morten Warankov er daglig leder for Fosenbrua AS. Han har en utdannelse fra Maskinavdelingen ved Trondheim Ingeniørhøgskole, med ytterligere studier innen Marinteknologi ved Narvik Ingeniørhøgskole og masterstudier fra NTNU – Institutt for Marine konstruksjoner.

Fremtidens Industri

Anniken Fjeldvær

Anniken Fjeldvær jobber i innovasjonsselskapet Fremtidens Industri i Vanvikan. Hun er prosjektleder for Trainee Trøndelag på Fosen som handler om å skaffe nyutdannet kompetanse til Fosenregionen. Trainee Trøndelag gir bedrifter på Fosen tilgang til over 200 studenter med bachelor – eller mastergrad, og en gylden mulighet til å skaffe seg ettertraktet kompetanse.

Samarbeidspartnere

Fosenmøtet 2023

© Fosenregionen