Fosenmøtet 2022

25.10 kl 11:00 - 18:00

Fosenregionen inviterte i samarbeid med sparebankene på Fosen, NHO og Forsvaret til et møte for og med næringslivet på Fosen.

150 deltakere møttes for tema som uro i verden, kraftsituasjonen på Fosen og felles satsing på kompetanse.

Forsvaret deltok fra 132 Luftving og snakket om sivilmilitært samarbeid.

Uro i verden, hvordan påvirker det oss?

Fosenregionen inviterte i samarbeid med sparebankene på Fosen, NHO og Forsvaret til et møte for og med næringslivet på Fosen.

150 deltakere møttes for tema som uro i verden, kraftsituasjonen på Fosen og felles satsing på kompetanse.
Forsvaret deltok fra 132 Luftving og snakket om sivilmilitært samarbeid.

Se bedriftspitchene fra Fosenmøtet 2022 på Youtube kanalen vår!

Fosenmøtet 2022

Program

Velkommen til lunsj og "småsnakk" før møtet

Et utvalg av lokalprodusert mat fra Fosen serveres i vrimleområdet på Ørland kultursenter.
Her kan du også møte lokalmatprodusenter og du kan kjøpe med deg en pose med lokalmat fra Fosen!

Kulturelt innslag og åpning ved Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune

Bedriftspitch- bedrifter fra lokalt næringsliv presenteres!

Krafttak for Fosen

Strømpriser er foreløpig ikke den store utfordringen for oss Fosninger. Men det kan være utfordrende å få tatt ut strømmen, linjene er opptatt og kapasiteten er allerede «lovet bort».

Trygve Kvernland, konserndirektør Tensio

Hvordan jobber kommunene i Fosenregionen med kapasitet og tilgang på strøm?

Presentasjon av hvordan kommunene jobber med å forskuttere reguleringer, status er for strømuttak til eventuelle nyetablering og utvidelse av eksisterende virksomheter på Fosen.

Ogne Undertun, ordfører Ørland kommune
Per Ola Johansen, rådmann Åfjord kommune

Bedriftspitch – presentasjon av lokale Fosenbedrifter!

Panelsamtale

Panelsamtale om krafttak for Fosen

Uro i verden

Hvordan påvirkes lokalt næringsliv og utviklingskraften på Fosen av økte renter, redusert råvaretilgang?

Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika Gruppen.
Vegard Helland, konserndirektør Sparebank 1 SMN.

Bedriftspitch – presentasjon av lokale Fosenbedrifter!

Pause

Pause med kaffe og søtsaker fra Fosen

Forsvaret 132 Luftving, Ørland flystasjon

Hvem er vi, hva gjør vi og hva kan vi bidra med til Fosensamfunnet? Hvordan kan vi sammen tilrettelegge for at våre folk etablerer seg og trives på Ørland og i Fosen?

Martin Tesli, stasjonssjef
Tom Christiansen, sjef for luftvingstaben

Panelsamtale med 132 Luftving

Panelsamtale med Forsvaret

Bedriftspitch – presentasjon av lokale Fosenbedrifter!

Muligheter og utfordringer for næringslivet

Hva kan Innovasjon Norge i Trøndelag bidra med? Hvilke virkemidler kan Fosenbedriftene ta del i for å drifte bærekraftig?

Vigdis Harsvik, direktør Innovasjon Norge

Pratepause

Pratepause i vrimleområdet med kaffepåfyll

Skreddersydd veg til sikker jobb med Trøndelagsmodellen

Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag, og samtidig sikre tiltrengt rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft. Mange bedrifter i Trøndelag mangler faglært arbeidskraft.

Torbjørn Aas, direktør NAV Trøndelag

Kompetanse og bærekraftig utvikling

Hvilken kompetanse har næringslivet i Fosenregionen behov for? Hvordan kan bedriftene gjøre seg attraktive for unge mennesker som gjør valg for fremtidig jobb og bosetting?

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Bedriftspitch – presentasjon av lokale Fosenbedrifter!

Panelsamtale

Panelsamtale om kompetanse og rekruttering.

Redaktøren for lokalavisa oppsummerer Fosenmøtet.

Redaktør for lokalavisa setter skråblikk på Fosen med perspektivet fra en hjemvendt fosning og oppsummerer dagens møte.

Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket

Refleksjoner og kulturelt påfyll!

Takk for i dag og intro til minikonsert med Trio`n SLANK BAKFRA

Middag på Ørland kysthotell

Middag i restauranten på Ørland kysthotell kl 18:30. Havets festbord basert på råvarer fra Fosen, med varme og kalde retter. Kr 600,- pr. person. Meld deg på og bestill middag her

Ørland Kysthotell tilbyr spesialpris på overnatting i forbindelse med Fosenmøtet, bestilles her.

Fosenmøtet 2022

Konferansier

Fosenregionen

Torun Bakken

Utviklingsleder for Fosenregionen interkommunalt politisk råd. Tidligere selvstendig næringsdrivende og glødende opptatt av å bidra til å utvikle Fosen United! 

Fosenmøtet 2022

Trykk for å se presentasjonen fra foredragsholderne

Fosenmøtet 2022

Middagsbestilling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque efficitur dui ultrices molestie efficitur. Maecenas consectetur laoreet metus quis auctor. 

Samarbeidspartnere

Fosenmøtet 2022

© Fosenregionen