Utviklingsveileder

De 4 kommunene i Fosenregionen samarbeider på flere områder innen oppvekst og utdanningsområdet. Utviklingsveilederen koordinerer arbeidet.

Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Fosenregionen og Fylkesmannen i Trøndelag. Stillingen er 100%. Oppdragsgiver for utviklingsveilederen er Oppvekstforum Fosen (OFO) som er et nettverk bestående av oppvekstansvarlige i kommunene. 

Utviklingsveilederen legger til rette for kompetanseutvikling og gjennomføring av prosjekter innen oppvekstområdet.

Eks på samarbeidsområder er:

  • Ekstern skolevurdering – DEKOM
  • Lokalt gitt muntlig eksamen
  • Fosennettverket – et lærende nettverk for alle skoler -DEKOM
  • NY som lærer på Fosen (Nyutdannede barnehage-og grunnskolelærere)
  • BAKOM-prosjektet (barnehagebasert kompetanseutvikling) REKOM
  • Tilsyn med barnehagene
  • Regionale etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i barnehager og skoler