MATREGION FOSEN

 

 

Fosenregionen har utrolig mye å by på, med hav, fjord, fjell og land har vi allerede i dag en stor matproduksjon i både grønn og blå sektor. 

Bjørn Erik Vangen er prosjektleder for det 3-årige prosjektet «Matregion Fosen» som kommunene i Foseregionen startet opp i 2021. Vangen er utdannet kokk og har et stort engasjement for lokalprodusert mat, og Fosenregionen er glade for å ha fått han med på laget i «Team Fosen». 

Hovedmålet for prosjektet er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalprodusert mat fra Fosen. 

Prosjektet skal:

  • Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, gjennom økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne for matprodusenter i Fosenregionen  
  • Etablere og drifte fagnettverk som jobber sammen mot felles mål  
  • Identifisere og mobilisere produsentenes behov  
  • Tilrettelegge for økt samarbeid mellom aktørene

 

Denne satsingen er i tilknytning til at Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy for 2022 og i samhandling med Trøndelag fylkeskommune, Oi! Trøndersk mat og Visit Trondheim. Fosenregionen skal ta del i dette som handler om å definere hva maten betyr for oss som region, hva har vi, hva mangler vi og hvordan kan flere bli kjent med oss som attraktiv region for matopplevelser? Vi har allerede etablert fagnettverk for institusjonskokker i Fosenregionen etter stort pådriv fra Bjørn Erik Vangen, som er institusjonskokk i Indre Fosen kommune. Videre vil vi arbeide med nettverk for lokalmatprodusenter i Fosenregionen.  

Les mer her: https://www.matriketmidt.no/prosjekter/european-region-of-gastronomy/

 

https://fosenregionen.no/wp-content/uploads/2021/01/022021Matregion-Fosen-prosjektplan-1.pdf

Del: