Matregion Fosen

Fosenregionen har utrolig mye å by på, med hav, fjord, fjell og land har vi allerede i dag en stor matproduksjon i både grønn og blå sektor. Hovedmålet for prosjektet Matregion Fosen er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalmat fra Fosen. 

Bjørn Erik Vangen blir prosjektleder for det 3-årige prosjektet. Vangen har et stort engasjement for lokalmat, og Fosenregionen er glade for å ha fått han med på laget.

Prosjektet skal:

  • Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, gjennom økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne for matprodusenter i Fosenregionen  
  • Etablere og drifte fagnettverk som jobber sammen mot felles mål  
  • Identifisere og mobilisere produsentenes behov  
  • Tilrettelegge for økt samarbeid mellom aktørene

Hovedmålet for prosjektet er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalmat fra Fosen. Denne satsingen er i tilknytning til at Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy for 2022 og i samhandling med Trøndelag fylkeskommune, Oi! Trøndersk mat og Visit Trondheim. Fosenregionen skal ta del i dette som handler om å definere hva maten betyr for oss som region, hva har vi, hva mangler vi og hvordan kan flere bli kjent med oss som attraktiv region for matopplevelser? Vi har allerede etablert fagnettverk for institusjonskokker i Fosenregionen etter stort pådriv fra Bjørn Erik Vangen, som er institusjonskokk i Indre Fosen kommune. Videre vil vi arbeide med nettverket for lokalmatprodusenter og det er planlagt et felles møte i januar 2021. Til å lede dette arbeidet lokalt i Fosenregionen skal det ansettes en prosjektleder i et treårig engasjement. Stillingen utlyses nå i november og finansieres uten økte kommuneandeler. 

Les mer her: https://www.matriketmidt.no/prosjekter/european-region-of-gastronomy/

https://fosenregionen.no/wp-content/uploads/2021/01/022021Matregion-Fosen-prosjektplan-1.pdf

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email