Kompetansepilot Fosen

Har du lyst på ny kunnskap? Trenger du kompetansepåfyll i jobben din?
Kanskje er tiden inne for å melde seg på etterutdanning, eller videreutdanning innenfor ditt fagområde?

Gjennom kompetansepilot Trøndelag jobber vi i Fosenregionen med å finne frem til hva som er behovet for etter- og videreutdanning hos bedrifter og arbeidslivet. Videre så samhandler vi med utdanningsinstansene for å skreddersy og tilby det som etterspørres.

Kompetansepilot Fosen har som målsetting å kunne tilby desentraliserte løsninger sånn at du og andre som ønsker seg ny kunnskap kan møtes og studere sammen her på Fosen.

Lurer du på noe?