Kompetansepilot Fosen

Har du lyst på ny kunnskap? Trenger du kompetansepåfyll i jobben din?
Kanskje er tiden inne for å melde seg på etterutdanning, eller videreutdanning innenfor ditt fagområde?

Gjennom kompetansepilot Trøndelag jobber vi i Fosenregionen med å finne frem til hva som er behovet for etter- og videreutdanning hos bedrifter og arbeidslivet. Videre så samhandler vi med utdanningsinstansene for å skreddersy og tilby det som etterspørres.

Kompetansepilot Fosen har som målsetting å kunne tilby desentraliserte løsninger sånn at du og andre som ønsker seg ny kunnskap kan møtes og studere sammen her på Fosen.

Studietilbud Nord Universitet

Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse

Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse er et samlingsbasert deltidsstudium på 60 stp. over 2 år. Årsstudiet har med 6 emner à 7,5 stp.

Undervisningen er nett- og samlingsbasert, med fysiske samlinger på studiested Stjørdal. Fagstoff blir publisert på læringsplattformen canvas. Det er ikke krav om obligatorisk oppmøte til undervisning. Det kan bli tatt opptak av noen forelesninger.

Disse emnene er aktuelle som enkeltemner med tema ledelse – med mulighet for oppmelding for de som har studierett som enkeltemnestudent på Nord universitet:

 • Forretningsutvikling og småbedriftsledelse – 15 stp. (høst22/vår23)
 • Arbeidsrett – 7,5 stp. (høst22)
 • Innføring i økonomi – 7,5 stp. (vår23)

Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling (og enkeltemner)

Årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling (det såkalte PK-studiet) er et ettårig studium på 60 stp. med fire emner.

Undervisningen er samlingsbasert, med fysiske samlinger på studiested Levanger. Det er normalt 3 til 4 samlinger pr. emne. Noe av undervisningen gis digitalt. Da er det ofte et felles tilbud til studenter på tvers av campus.

Det er ikke krav om obligatorisk oppmøte til undervisning. Fagstoff blir publisert på læringsplattformen canvas. Eksamensform på de ulike emner varierer mellom skoleeksamen og hjemmeeksamen. I de tilfeller det er skoleeksamen, er det nødvendig med oppmøte på campus. Det er også mulig å ta PK-studiet på deltid, over to år. Studiepoengbelastningen vil da veksle mellom 10 og 20 stp. pr. semester.

De 4 emnene er også tilgjengelige som enkeltemner – med mulighet for oppmelding for de som har studierett som enkeltemnestudent på Nord universitet:

 • Kommunikasjon OR280S (nord.no) – 10 stp. (høst)
 • Organisasjonspsykologi OR214S (nord.no) – 20 stp. (høst)
 • Arbeidsrett RE105S (nord.no) – 20 stp. (vår)
 • Kompetanseledelse OR213S (nord.no) – 10 stp. (vår)

Årsstudium i luftfartsledelse

Årstudium i luftfartsledelse er samlingsbasert og går over 2 år. Det legges opp til 4 samlinger hvert semester. Samlingene er i Bodø. Her kan deler av undervisningen bli digital.

Kommunalt beredskapssamvirke

Kommunalt beredskapssamvirke – 7,5 stp. (nett- og samlingsbasert)

 • Skreddersydd for kommuner
 • Tilbys våren 2022

Innkjøpsledelse

Innkjøpsledelse er et studium med 4 emner på deltid på 30 stp. Dette studiet er nettbasert.

Alle samlingene er nettbaserte. Samlingene er ikke obligatoriske. Det tas opptak av samlingene. Vi har to grupper, hvor noen studenter samles på studiesentre rundt om i landet, mens en annen gruppe samles på universitetets E-klasserom. Tidspunkt for samlingene publiseres straks de er klar.

Det gis ikke opptak til enkeltemner ved Innkjøpsledelse.

IKT og læring 1 og 2 (30 + 30 stp.)

IKT og læring 1 er et fleksibelt nettbasert tilbud som søker å øke den formelle og reelle kompetanse knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon.

IKT og læring 2 er et fleksibelt nettbasert tilbud for alle som enten jobber med opplæring, eller som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i kommunikasjons- og opplæringssituasjoner. IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.

Ferdig utviklede kortere studietilbud som kan tilbys hvis finansiering

Nord universitet har kortere studietilbud som er ferdig utviklet, men som ikke inngår i den ordinære EVU-porteføljen. Da disse tilbudene er ferdig utviklet kan vi se på muligheten for å tilby disse til målrettede målgrupper dersom finansiering ligger til grunn. Tilbudene er per i dag ikke kostnadsberegnet, så vi kan derfor ikke oppgi pris.

 • Innovativ kriseledelse for små og mellomstore bedrifter – 7,5 stp. (nettbasert)
  • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse Norge.
 • Digital forretningsutvikling – 7,5 stp. (nett- og samlingsbasert)
  • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse Norge.
 • Digital transformasjon i min virksomhet (DIVI) – 30 stp. (nett- og samlingsbasert)
  • inkluderer emner som digital beslutningstaking, digital innovasjon og forretningsmodellering, digital markedsføring, samt cyber sikkerhet. Alle enkeltemnene er på 7,5 stp. hver.
  • har tidligere vært gjennomført tidligere med finansiering fra Kompetanse Norge.
 • Digitale medier og instruksjonsdesign – 7,5 stp. (nettbasert)
 • Digital sikkerhet og beredskapssamvirke – 7,5 stp. (nett- og samlingsbasert)
  • vil også være særdeles relevant også etter en rekke cyberangrep på kommuner.

Erfaringsbaserte masterstudier

 • Master i kunnskapsledelse – 90 stp – søknadsfrist 15. november
  • Erfaringsbasert masterutdanning på deltid og samlingsbasert)
  • Levanger
 • MBA i strategi og ledelse – 90 stp. – søknadsfrist 15. april
  • Erfaringsbasert masterutdanning på deltid og samlingsbasert
  • Stjørdal

Studietilbud NTNU

Havbruk

Resirkulerende akvakultursystemer - RAS

Studiepoeng (SP): Uten SP
Pris: 18 500 kr 
Start (og slutt): Start 28.02.2022
Søknadsfrist: 31.01.2022

Les mer.

Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 20 000 kr 
Start (og slutt): Start 25.01.2022

Les mer.

Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 10 000 kr 
Start (og slutt): Start 25.01.2022
Søknadsfrist: 16.01.2022

Les mer.

Digitalisering

Digitalisering av verdiskapning

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr 
Start (og slutt): Start 17.03.2022
Søknadsfrist: 01.02.2022

Les mer.

Digitalisering i samfunn og arbeidsliv

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 10 585 kr 

Les mer.

Elements of AI

Studiepoeng (SP): Uten SP
Pris: Gratis
Start: Løpende
Søknadsfrist: Løpende

Les mer.

Digital transformation og bærekraft

Studiepoeng (SP): 7,5/Uten SP
Pris: Gratis
Start: Løpende
Søknadsfrist: Løpende

Les mer.

Digital strategi og ledelse

Studiepoeng (SP): 7,5
Pris: 24 000 kr 
Start: Kommer
Søknadsfrist: Kommer

Les mer.

Digital strategi og ledelse

Studiepoeng (SP): 7,5
Pris: 24 000 kr 
Start: Kommer
Søknadsfrist: Kommer

Les mer.

Digital sikkerhet

Hjelp, vi er blitt hacket!

Studiepoeng (SP): Uten SP
Pris: 6900 kr
Start: 23.03.2022
Søknadsfrist: 01.03.2022

Les mer.

Beredskapsplan for cyberangrep

Studiepoeng (SP): Uten SP
Pris: 6900 kr
Start: 30.03.2022
Søknadsfrist: 01.03.2022

Les mer.

Digital sikkerhet

Studiepoeng (SP): 2,5 SP
Pris: Gratis
Start: 21.04.2022
Søknadsfrist: 30.03.2022

Les mer.

Bærekraft

Miljødesign i regulerte vassdrag

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 26 000 kr
Start: 14.03.2022
Slutt: 04.06.2022
Søknadsfrist: 14.02.2022

Les mer.

Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 09.03.2022
Søknadsfrist: 01.02.2022

Les mer.

Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 16.02.2022
Søknadsfrist: 10.01.2022

Les mer.

Digital transformation og bærekraft

Studiepoeng (SP): 7,5 SP/Uten SP
Pris: Gratis
Start: Løpende
Søknadsfrist: Løpende

Les mer.

Byggebransjen

Betongteknologi for bruer, drift og vedlikehol

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 31 600 kr
Start: 12.09.2022
Slutt: 30.11.2022
Søknadsfrist: 15.05.2022

Les mer.

VDC-Certificate Program Norge, NTNU - Stanford Center for Professional Development

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 49 950 kr
Start: 08.08.2022
Slutt: 25.06.2022
Søknadsfrist: 04.05.2022

Les mer.

Industri

Trådløs industriell kommunikasjon

Studiepoeng (SP): 5 SP
Pris: 5000 kr
Start: 01.03.2022
Slutt: 01.06.2022

Les mer.

Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 09.03.2022
Søknadsfrist: 01.02.2022

Les mer.

Materialprosesser og sluttegenskaper

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 22.03.2022
Søknadsfrist: 01.02.2022

Les mer.

Organisasjon og ledelse

Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling

Studiepoeng (SP): 15 SP
Pris: 18 300 kr
Start: 30.03.2022
Søknadsfrist: 01.03.2022

Les mer.

Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 10 585 kr
Start: 09.03.2022
Søknadsfrist: 01.02.2022

Les mer.

Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: Gratis
Start: 08.02.2022
Søknadsfrist: 17.01.2022

Les mer.

Offentlige anskaffelser: Verdiskapning, innovassjon og orkestering av økosystemer

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 10 585 kr
Start: 10.02.2022
Søknadsfrist: 15.01.2022

Les mer.

Praktisk prosjektledelse - Trondheim

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 19.02.2022
Slutt: 03.06.2022
Søknadsfrist: 10.01.2022

Les mer.

Helse

Palliasjon

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 
Start: 10.02.2022
Søknadsfrist: 10.01.2022

Les mer.

Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: Gratis
Start: 07.02.2022
Slutt: 31.05.022
Søknadsfrist: 07.01.2022

Les mer.

Kunnskapsbasert habilitering

Studiepoeng (SP): Uten SP/7,5 SP
Pris: Gratis
Start: MODUL 1-3 – fortløpende
Søknadsfrist: 07.01.2022

Les mer.

Helsefremmende lokalsamfunn med vekt på natur og kultur

Studiepoeng (SP): 15 SP
Pris: Gratis
Start: 01.02.2022
Slutt: 15.06.2022

Les mer.

Økonomi

Finansiering av forretningsutvikling

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 10 585 kr
Start: 28.04.2022
Slutt: 17.06.2022
Søknadsfrist: 31.01.2022

Les mer.

Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 24 000 kr
Start: 02.02.2022

Les mer.

Kraftbransjen

Vern og overvåkning i distribusjonsnett

Studiepoeng (SP): 2,5 SP
Pris: Gratis
Start: 31.03.2022
Søknadsfrist: 07.03.2022

Les mer.

Prroduksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system

Studiepoeng (SP): 7,5 SP
Pris: 27 600 kr
Start: 14.02.2022
Søknadsfrist: 26.01.2022

Les mer.

Lurer du på noe?