Trøndelag er godt egnet som matregion, delvis begrunnet de skrå øst-vest-vendte dalene som ender i fjorder og som til slutt åpner seg mot Nordsjøen. Fosenkystens sørvendte og vindskjermede landskapslinjer gjør vår region til et klimatisk hotspot for varmekjært landbruk. Fosen har ledig areal for dyrking og beitebruk. Vi inviterer deg til å bli med inn i framtidas matproduksjon. Små og store produsenter tar til sammen ut hele potensialet som ligger i dyrkajord og beitemark.

Vi vil tilby gratis veiledning og oppfølging dersom du melder deg på dette utviklingsprogrammet.

Meld din interesse her.

Å høste egen mat eller kjøpe mat direkte fra en nabo er opplevelser som bringer oss nærmere naturen. Det trenger vi i en bærekraftig framtid. Dine valg er med å forme framtida. Vi hjelper deg på veien:

    • Fosenregionen vil legge til rette for erfaringsnettverk. Slik får du treffe andre med samme interesse, dele erfaringer og kompetanse.
    • Vi vil arrangere temamøter og kurs via internett, med tema basert på ønsker og behov.
    • Vi vil hjelpe deg, dersom du har behov for areal.
    • Vi hører også gjerne fra deg som vil la andre bruke ditt ledige areal.

Hvem passer dette for?

Alle som er interessert i dyrking av egen mat.

Naboer som ønsker å samarbeide om å bli selvforsynt.

Alle som ønsker å produsere mat på Fosen.

KURSTILBUD GJENNOM DYRK MER MAT I FOSENREGIONEN JANUAR- FEBRUAR- MARS 2022 Kursinformasjon og innholdsbeskrivelse av de ulike kursene sendes til alle påmeldte deltakere.
Påmeldingen er avsluttet, ved spørsmål henvend deg til post@fosenregionen.no