Autonome shippingløsninger for kystsamfunn

Kim Alexander Christensen

Fosenregionen IKPR finansierer sammen med Forskningsrådet en offentlig phd stilling over fire år, i samhandling med NTNU, TrollLABS og professor Martin Steinert. Eirik Hovstein, Maritime Robotics er faglig veileder for doktorgradsstipendiaten. Prosjektet skal være en teknologidemonstratør for lokal industri med fokus på lokale problemstillinger i forhold til transport og industri. Maskiningeniør Kim Alexander Christensen har fått et fireårig stipendiat der han skal ha fokus på autonome skip og hvilke bruksområder de kan nyttes til med fokus på lokale problemstillinger i Fosenregionen.

En stor kostnad assosiert med kortdistanse-shipping er mannskap og havnehåndtering. Autonom shipping kan derfor muliggjøre ny transport og muligheter innen forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbar tidligere. Prosjektet kan øke kompetansen om autonom shipping i regionen på flere måter. For det første vil det koble Fosenregionen til et banebrytende forsknings-og utviklingsmiljø på NTNU (SFI Autoship med mange nasjonale partnere ogTrollLabs, en av de mest innovative laboratorienepå NTNU). For det andre vil et doktorgradprosjekt i dette område gi muligheten til å gi et dypdykk i utfordringene til autonom shipping,og bygge en konkret plattform som kan adresseredisse utfordringene. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap og vise frem den nye, fremtidige, digitale NorskekystenherpåFosen. Prosjektet vil knyttes til den lokale industrien, og forhåpentligvis frembringeoppfølgende prosjekter som kan gi Fosenregionen fortrinn, og til slutt gjøre Fosenregionen merknyttet sammen.Dette er en lovende mulighet for kystsamfunn på Fosen.
Under kan du løse milepæler gjennom prosjektets 4-årige varighet:

Milepæler

År 1: Vi vil sette opp laboratorier og teststeder på begge sider av fjorden, både i Vanvikan og i Trondheim Havn. For det første vil prototyper for utstyr til skip og støttekomponenter bli bygd.

År 2: Et mer raffinert oppsett vil bli bygd, basert på kunnskapen oppnådd fra det forrige året. Oppsettet vil bli modulært, for å legge til rette for og teste flere konsept (basert på behovene til lokale samarbeidspartnere, se år 3).

År 3: Testingen er utvidet til å inkludere andre områder av Fosenregionen. Lokale samarbeidspartnere vil bli tatt med inn i prosjektet, for å identifisere gode muligheter for bruk av teknologien.

År 4: Binde prosjektet sammen. Fokuset vil være på å hjelpe til med å initiere nye prosjekter i regionen og fullføre denne avhandlingen.

Her kan du lese en ensides sammenfatning av prosjektet.

Artikkel i Fosna-Folket:
Kim er stipendiat for realisere fremtidsvisjonen: – Familien som bor på øya skal også få levert varer hver dag

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email