Rådet

Rådsmedlemmer
2019-2023

Rådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette bidra til å skape en felles identitet i Fosenregionen. 

Fosenregionen interkommunalt politisk råd (IKPR)

Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og fronte de viktigste sakene som angår Fosenregionen. Rådet skal være en aktiv på regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling og et bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige styringsorgan.

Rådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan forvalte tilskuddsordninger i henhold til kommunelovens § 18-1. Rådet kan initiere og eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.

Indre Fosen kommune

Bjørnar Buhaug (Sp), ordfører

Knut Ola Vang (Ap), varaordfører

Ivar Rostad (Kl)

Osen kommune

John Einar Høvik (Ap), ordfører

Egil A. Johannessen (Ap), varaordfører

Line Stein (Sp)

Ørland kommune

Ogne Undertun (Ap), ordfører

Finn Olav Odde (Sp), varaordfører

Anne Margrethe Bjørnerud (H)

Åfjord kommune

Vibeke Stjern (Ap), ordfører

Einar Eian (H), varaordfører

Tone Bårdli (Sp)

Tillitsvalgte

Ann-Berit Nervik, fagforbundet