Møter

Her finner du uttalelser fra regionrådet, innkallinger til møter og andre arrangement, sakslister og protokoller fra møter. 

RÅDSMØTER I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Innkalling og møtereferat

Kompetanseforum

Møter i Kompetanseforum Fosen;
11.10.2023 
22.03.2023 Møtereferat og presentasjoner, statistikk
19.10.2022 Møtereferat og  presentasjoner
15.03.2022 Møtereferat og presentasjoner
09.11.2021 
Møtereferat og presentasjoner
01.02.2021 Møtereferat og Presentasjoner
01.09.2020 Møtereferat og Presentasjoner

På Rådsmøte 12.06.2020 vedtok Fosenregionen IKPR å opprette Kompetanseforum Fosen.

Rådets vedtak:
1. Rådet beslutter å opprette «Kompetanseforum Fosen» i henhold til beskrevet mandat og tar ansvar for å drifte forumet.
2. Kompetanseforum Fosen skal fungere som innspill- og samarbeidsforum for Kompetanseforum Trøndelag.
3. Forslag fra tillitsvalgte om å ta inn LO som deltaker i Kompetanseforum Fosen imøtekommes.

1. september 2020 ble Kompetanseforum Fosen etablert, og det første møtet ble avholdt. Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen.

Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR. Deltakerne er utdanningstilbydere som NTNU Videre, Nord Universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, alle VGS på Fosen og tilhørende ressurssenter, samt opplæringskontor. Andre deltakere fra etterspørselssiden er Nav, LO og regionale næringsaktører.