Rådmannsforum

Rådsmannsforum består av rådmenn/kommunedirektører i Fosenregionen, og utviklingsleder i Fosenregionen IKPR har møte og talerett.

Rådmannsforum diskuterer strategiske og operative spørsmål for regionen og gir råd til Rådets politiske ledelse. Forumet drøfter og beslutter administrative saker av felles interesse for medlemskommunene, det etablerte tjenestesamarbeidet og eventuelle utredninger for nye samarbeid for Fosenregionen. Videre kan forumet opprette fagnettverk innenfor de ulike fagområdene, og fremmer saker til Rådet.

Se mer: https://fosenregionen.no/om-oss/radmannsforum/   

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

21 mai 2021